Menu

ÜRÜN İADE ŞARTLARI

Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir Distribütör ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir.

Distribütör, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (on dört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; Distribütörün net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (kargo ücreti, primler, vergiler veya Distribütöre ödenen komisyonlar dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir.Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, banka tarafından kaynaklanan gecikmelerden şirketimiz sorumlu değildir.

Bir Distribütörün ilk siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin Distribütörlüğünü feshetme hakkına sahiptir. Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce Distribütöre açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

Yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm Distribütörler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:

1- Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen Distribütöre para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.

2- Ürün değişimi yapmak isteyen Distribütör veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde Şirketin Müşteri Hizmetleri Departmanını arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde Distribütör ancak Teslimat Emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.

3- Distribütör ya da müşteri Şirkete gönderdiği bir yazıda/yazının yanında aşağıdakileri açıklamak ve yollamak zorundadır: (1) Değişim nedeni, (2) Şirketin Distribütör tarafından eksiksiz doldurulması gereken iade talep formunda belirtilen Ürün İade İzni numarası ve (3) Elite  Ltd. Şti. Türkiye tarafından ilk düzenlenen faturanın tüm asıllarını, (4) İddiasını destekleyici fotoğraf, teslim tutanağı ve diğer belgeler.

4- Distribütör kargo ücretini Şirkete peşin ödemek zorundadır. Şirket alıcı taraf ödemeli paketleri kabul etmemektedir.

5- Şirket 14(on dört) günlük Bekleme Süresinden sonra Distribütörün satın aldığı satışa yardımcı malzemeler,

promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır, zira bu kalemlerin satın alınması mecburi olmayıp Distribütörün takdirine bırakılmıştır.

6- Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.

7- Distribütörler kendi Teşkilatlarındaki Distribütörler tarafından iade edilen ürün için ödenen komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.

8- Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri Şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da Şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.

9- Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir Distribütör hakkında Şirket tarafından derhal Distribütörlük Feshi başlatılacaktır.

10- İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen değere kadar ANTALYA Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici mahkemeleri ,Antalya İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

11- Yukarıda açıklanan ürün değişim politikası sadece Şirketle ilgili ürünler için geçerlidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir Distribütör ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir.

Distribütör, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (on dört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; Distribütörün net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (kargo ücreti, primler, vergiler veya Distribütöre ödenen komisyonlar dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir.

Bir Distribütörün ilk siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin

Distribütörlüğünü feshetme hakkına sahiptir. Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce Distribütöre açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

Yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm Distribütörler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:

1- Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen Distribütöre para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.

2- Ürün değişimi yapmak isteyen Distribütör veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde Şirketin Müşteri Hizmetleri Departmanını arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde Distribütör ancak Teslimat Emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.

3- Distribütör ya da müşteri Şirkete gönderdiği bir yazıda/yazının yanında aşağıdakileri açıklamak ve yollamak zorundadır: (1) Değişim nedeni, (2) Şirketin Distribütör tarafından eksiksiz doldurulması gereken iade talep formunda belirtilen Ürün İade İzni numarası ve (3) Elite Ltd. Şti. Türkiye tarafından ilk düzenlenen faturanın tüm asıllarını, (4) İddiasını destekleyici fotoğraf, teslim tutanağı ve diğer belgeler.

4- Distribütör kargo ücretini Şirkete peşin ödemek zorundadır. Şirket alıcı taraf ödemeli paketleri kabul etmemektedir.

5- Şirket 14(on dört) günlük Bekleme Süresinden sonra Distribütörün satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır, zira bu kalemlerin satın alınması mecburi olmayıp Distribütörün takdirine bırakılmıştır.

6- Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.

7- Distribütörler kendi Teşkilatlarındaki Distribütörler tarafından iade edilen ürün için ödenen Komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.

8- Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri Şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da Şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.

9- Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir Distribütör hakkında Şirket tarafından derhal Distribütörlük Feshi başlatılacaktır.

10- İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici mahkemeleri yetkilidir.

11- Yukarıda açıklanan ürün değişim politikası sadece Şirketle ilgili ürünler için geçerlidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.