Menu

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(ÖN BİLGİ FORMU)

 

 

1-TARAFLAR

 

 

1-1 SATICI BİLGİLERİ:

 

Ünvanı             : Elite Bitkisel Medikal Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda Temizlik Tic. Bilg. Organizasyon Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adres               :Etiler Mah. 838 Sokak Adnan Menderes Bul. İbrahim Yörük Apt. No 67 Kat:3 D:8

 

Tel                   : 0 850 666 05 67

 

Faks                : 0 850 666 05 67

 

E-posta            : info@elitebitkisel.com.tr

Hesap Bilgisi   : QNBFİNANSBANK  Bankası   / KONYAALTI  Şubesi / Antalya

IBAN                : TR17 0011 1000 0000 0101 9670 87   

 

Tic. Sicil No     : 114478

 

Mersis No        :0332122061400001

 

Oda Sicil No    : 115860

 

Vergi Dairesi    :  ANTALYA Kurumlar / 3321220614

 

 

1-2 ALICI BİLGİLERİ:

 

Sipariş Özetinde belirtilen Üye ve Teslimat Bilgileri Geçerlidir

 

Teslim Tarihi: Ürünler 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile en kısa sürede teslim edilir.         

 

Teslimat Şekli: Belirtilen adrese kargo ile elden teslim.

 

 

 

2-KONU:

 

İş bu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi formunun konusu, SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya www.elitebitkisel.com.tr internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Kullanıcı sözleşmesi bu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

 

3-YAŞ:

 

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.elitebitkisel.com.tr sitesinden alışveriş yapamazlar. SATICI, ALICI’ nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’ nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

19 Tüm kredi kartı sahipleri doğrulama kontrollerine ve kredi kartını ihraç eden kuruluş tarafından izne tabi olacaklardır. Müşteri’nin kredi kartını ihraç eden kuruluşun herhangi bir sebeple ister ödemeden önce ister ödemeden sonra tarafımıza ödeme yapılmasına izin vermeyi reddetmesi halinde, herhangi bir gecikme veya teslimat yapılamaması durumundan sorumlu olmayacağız.

20 Müşteri’nin güvenliği açısından, müşterinin fatura adı ve adresinin ödeme için kullanılan kredi kartınınkiler ile uyuşması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan herhangi bir siparişi iptal etme hakkımızı saklı tutuyoruz

21 . Web Sitesi’nde gösterebileceğimiz belirli bir tutar üzerindeki satın alımlar için nakliye ücreti alınmayacaktır

22.Web sitesinde kayıtlı mail adreslerine gerekli sözleşmeler mail atılacaktır Web adresine kaydedilmeyen veya mail adresleri olmayan, kullanmayan, eksik kaydeden alıcılara ulaşmayan sözleşmelerden  SATICI sorumlu değildir

 

4-CAYMA HAKKI:

4.1..Kendimizi, üyelerimize ve kullanıcılarımıza mevcut olan en iyi  ürünleri sunmaya adamış bir şirketiz. Kullanıcılar, bizden aldığı ürünün beklentilerini karşılamadığını hissetmesi durumunda, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesi doğrultusunda, ürünlerin kendisine ya da belirlediği üçüncü kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını haiz olacaktır. Ancak , işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir

4.2.” Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren (14) on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç (14) on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici.kartın kendi rızası dışında hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.Banka üzerinden geçen Para iadeleri yalnızca kullanılan asıl kredi kartına yapılabilir.bankanın iade süresine de tabi olmaktadır

 

 

5-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara :

 

b)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ;

 

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve sağlığa uygunluk açısından uygun olmayanların ;

 

d)Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan Elite bitkisel ürünleri;

 

e)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

6-Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.  ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

7-Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen ‘’Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler’’ hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 

7.1 Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (her iki sureti), Kurumsal ise düzenlenmiş olan iade faturası ile birlikte iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

8-Cayma hakkının kullanılması nedeni ile SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

9-Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’ nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

10-SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

11-SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 iş günü içerisinde ALICI’ ya bildireceğini kabul eder. ALICI’ da siparişin iptal edilmesini, varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir.

 

 

 

12-ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini, eğer ürün gönderilmiş ise, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13-ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi veya ürünün iade edilmesi halinde ALICI’ nın net orijinal maliyetinin %100’ünden uygun kesintiler (komisyonlar, vergiler, primler ve yasal alacaklar) çıkarıldıktan sonra kalan miktar ödemenin yapıldığı kredi kartına ya da banka hesabına 14 gün içinde iade edilir. ALICI, kredi kartına yapılan iadenin banka tarafından kendisine gecikmeli olarak yansıtılmasından SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14-ALICI’ nın ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15-ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden rapor tutturmak suretiyle teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız olduğu kabul edilecektir.

 

16-Ürün iadeleri anlaşmalı olduğumuz kargo şirketinden hiçbir ücret ödemeden gönderilebilir. Farklı kargo şirketleri ile yapılan gönderilerde kargo ücreti gönderene aittir.

 

17-Web sayfamızda, ASP kodu ile MSSQL veri tabanı ile yazılım yapılmakta olup veri güvenliğiniz 128 bit RAPİD SSL tarafından güvenlik sertifikası ile sağlanmaktadır.

 

18-İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile  Satıcı’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

19-Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme, ürün bilgisi, teslimat, kargo ve fatura bilgileri ile ALICI ve SATICI bilgileri sipariş özetinde sunulduğu gibidir.

 

20-http://www.elitebitkisel.com.tr’den kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişlerin verildiği an değil ödemelerin hesaba ulaştığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi şirket ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

21-Ürünlerin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesine uymaması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8 ila 12. maddeleri ile düzenlenen yasal garantiler uygulanacaktır. Her halükarda, tarafımızca kötü niyetli olarak gizlenmeye çalışılmayan bir uyumsuzluğu ileri sürme niyetindeki işlemlere ilişkin süre ürünlerin teslimatının ardından 2 yıl sonra kendiliğinden sona erecektir

 

22-ALICI, SATICI’ ya ait www.elitebitkisel.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, varsa kargo ücretini, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının olduğunu ve cayma hakkını hangi durumlarda kullanıp kullanamayacağını, şikâyete yönelik çözüm yöntemlerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23-ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI'ya ait www.elitebitkisel.com.tr internet sitesinde bulunan KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ doğru ve eksiksiz olarak okuyup anladığını ve bu kurallar çerçevesinde hareket edeceğini, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin bu sözleşmenin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşemin uygulamasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Elite Bitkisel Medikal Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda Temizlik Tic. Bilg. Organizasyon Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin yerleşim yerinde ki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin Sonuçlanması durumunda alıcı işbu sözleşenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.