Menu

POLİTİKALAR VE PROSEDÜRLER

Elite Bitkisel Medikal Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda Temizlik Tic. Bilg. Organizasyon Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.

MADDE 1 – GİRİŞ

İş bu Politikalar ve Prosedürler , Bağımsız Distribütörlük Sözleşmesi , Ön Bilgilendirme Formu, Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve Elite BitkiselLimited Şirketi Ücret Planı; Elite BitkiselLimited Şirketi Bağımsız Distribütörü ve Elite Bitkisel Medikal Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda Temizlik Tic. Bilg. Organizasyon Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.(işbu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İş bu Politikalar ve Prosedürler veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.elitebitkisel.com.tr adresindeki sitede ve Bağımsız Distribütörlerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca Bağımsız Distribütör’ün Başvuru Formunda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından Bağımsız Distribütör’e bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir Bağımsız Distribütör Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerde haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir.  Her Bağımsız Distribütör Şirketle yaptığı Sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.

MADDE 2 – BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖR OLMAK

2.1 Bir kişi çevrim içi veya çevrim dışı kayıt işlemini tamamladıktan sonra Bağımsız Distribütör olabilir. Şirket kaydı ve/veya Distribütörlük Başvurusunu kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Bağımsız Distribütörlük Sözleşmesi ödemenin havale edilmesi ve başvuru sahipleri hakkındaki bilgilerin Şirketin veri tabanına girilmesi üzerine yürürlüğe girer. Distribütörlük Başvurusunun kabul edilmesi üzerine, ilgili kişi, belirlenmiş olan ülkede Distribütörlük faaliyetinde bulunma ve satış yapma yetkisi kazanır. Aynı bölgede bulunmayan başka bir ülkede Distribütörlük faaliyetinde bulunmak ve satış yapmak istiyorsanız, Uluslararası Sponsorluk Başvurusunda bulunmanız ve bu başvuruyu istediğiniz ülke için işleme konmak üzere Elite Bitkisel Limited Şirketine göndermeniz gerekmektedir. Uluslararası Sponsorluk Başvurusunun işleme konması ve onaylanması sadece yerel kanunlara ve yönetmeliklere ve bu kanunların ve yönetmeliklerin başvurunun yapılmasına imkân verip vermemesine bağlıdır. Distribütör başka bir üye ülkeye taşındığı takdirde o ülkede ikamet ettiğini gösteren kanıtı Elite Bitkisel Limited Şirketine sunmak ve ülke değiştirme talebinde bulunmak zorundadır.

2.2 Bağımsız Distribütör olmak için:

2.2.1 Gerçek bir kişi iseniz ikamet ettiğiniz yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekiz) yaştır) gerekmektedir;

2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargı çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir;

2.2.3 Kanunlar buna müsaade ediyorsa, kişinin, Şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin Şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur;

2.2.4 Kişinin, Distribütörlük Başvurusunu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur;

2.2.5 Sözleşme hükümlerine uygun olarak Elite Bitkisel Limited Şirketi ürünlerini satma veya kullanma hakkına sahip olmanız karşılığında giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

2.2.6 Distribütör; ürün siparişi vermenin veya Prim ödemesi almanın işbu Sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.

MADDE 3 – BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖRLÜK BAŞVURUSU VE KISITLAMALAR

3.1 Herhangi bir bakımdan eksik veya yanlış yapılan Distribütörlük Başvurusu geçersiz sayılabilir.

3.2 Şirketin talebi üzerine Distribütör, Distribütörlük Başvurusuna konu olan ülkede ikamet ettiğini, yaşını ve kanunen faaliyette bulunma ehliyetine sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3.3 Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, Distribütöre, bir Distribütör Kod Numarası tahsis edilecektir. Vergi ile ilgili amaçlar dolayısıyla, Sosyal Sigorta Sicil ve Şirket Vergi Kimlik Numaralarının veya yerel hükümet kayıtlarındaki diğer kimlik numaralarının (ikamet edilen ülkeye bağlı olarak) Şirkete bildirilmesi zorunludur. Bütün primler, Distribütörlük Başvurusunda ismi geçen ilk başvuru sahibinin adına ödenecektir ve ödeme Distribütörlük Başvurusu formunda ayrıntıları verilen banka hesabına yatırılacaktır. Verilen banka hesap detaylarında herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni detayları Elite Bitkisel Limited Şirketine bildirmek Distribütörün sorumluluğu altındadır. Ödemenin Distribütörün verdiği farklı bir hesap numarasına yönlendirilmiş olmasından Şirket sorumlu olmayacaktır.

3.4 Distribütör, Şirketin açık yazılı onayını önceden almaksızın Distribütörlük Başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakkı hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez. Distribütör sorumluluklarını devredebilir ancak işbu Sözleşmeye ve ilgili bölgedeki ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktan nihai olarak kendisi sorumludur. Sorumluluk devri konusundaki nihai karar yine Elite Bitkisel  Limited Şirketine tarafından verilecektir.

3.5 Distribütör, Distribütörlük Başvurusunun doğruluğunu etkileyen herhangi bir değişikliği Şirkete bildirmek zorundadır. Bir Distribütörlükte yapılan değişiklikler Elite Bitkisel Limited Şirketine verilmelidir. Distribütör, talep edildiği takdirde, Distribütörlük Başvurusunun değiştirilmiş halini Şirkete sunmakla da yükümlüdür. Belge, Distribütörlüğe katılan kişilerin hepsini içermeli, tüm taraflarca imzalanmalı ve Şirkete geri gönderilmelidir.

3.6 Bağımsız Distribütör, şirket tarafından distribütörlüğü onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında, yada üyelik sistemi ile çalışan ve kazanç getirisi olan organizasyonlarda aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firması yada organizasyon firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu Bağımsız Distribütör’den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet distribütör Elite Bitkisel Limited Şirketi dışındaki ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firması yada organizasyon  firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu Bağımsız Distribütör’ün distribütörlüğü Şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile fesih edilecektir.

3.7 Bir Distribütör, Şirketin yazılı onayını almadan, aynı anda birden (1) fazla Distribütörlükte intifa hakkına sahip olamaz veya birden (1) fazla Distribütörlüğe iştirak edemez. İntifa hakkı mülkiyet payını, hukuken malik olmayan kişilerin sahip oldukları yararlanma haklarını ve/veya parasal veya diğer menfaatleri sağlama haklarını kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Şirket tarafından aksi onaylanmadıkça bir Distribütör, farklı bir sponsorluk alanında sonradan kurulan bir Distribütör Üyeliğinde mülkiyet payına, bu Distribütör Üyeliğinin işletilmesinde veya yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacaktır veya böyle bir Distribütör Üyeliğinden doğrudan herhangi bir menfaat elde etmeyecektir.

3.8 Sadece tek gerçek kişi ortaklı şirketler Distribütörlüğe kabul edilir. Bir şirketin, kendisine ait Distribütörlük Başvuru Formunda ismi geçen veya geçmesi gereken herhangi bir kişinin adına kurulmuş olan mevcut bir Distribütörlükte intifa hakkına sahip olduğu varsayılır. Bu şirketin, Distribütör olmak için, Distribütörlük Başvurusuna ve ismi geçen o kişi adına önceden kurulmuş Distribütörlüğe eklenmesi gerekmektedir.

3.9 Bir şirketin Distribütörlük Başvurusunda ismi geçmesi gereken herhangi bir kişi zaten Distribütör ise, bu şirket adına söz konusu kişiden bağımsız ayrı bir Distribütörlük kaydı açılamaz.

3.10 Şirkete kayıtlı distribütörlerin Sponsorunu değiştirmek amacıyla 1. Derecedeki veya yakın akrabalarını başka distribütörlere kaydetmesi, şirket Distribütörlerin ortaklarının hisse devir yaparak kendi adlarına başka Sponsorun altına Distribütör olarak kaydedilmesi veya kötü niyetli başka alternatif yollara sapması, yasaktır. Bu durumun tatmin edici kanıtlarla tespit edildiği zaman Elite Bitkisel Limited Şirketi söz konusu yeni kaydedilen Distribütörün tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma, Distribütörlüğünü dondurma fesih etme hakkını saklı tutar.

3.11 Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, ticari faaliyetle uğraşan bir Distribütörün önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir Distribütörlükte pay satın alması veya bu Distribütörlükle birleşmesi yasaktır. Bir Distribütör aile üyelerinin adına veya akrabası olmayan bir kişinin adına başka bir Distribütörlük kuramaz veya hali hazırda veya gelecekte, bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir Distribütörlükte mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.

3.12 Şirket, çapraz Sponsorluğu kesinlikle yasaklamaktadır. Bir Distribütör başka bir Distribütörü farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez ayartamaz veya bu amaçla ona başka şekillerde yardım edemez.

3.13 Distribütörlük statüsünü aynı sponsora bağlı bir Gerçek Kişi Distribütörlüğünden, Şirket Distribütörlüğüne dönüştürmek isteyen bir Distribütör, bu değişikliği, değiştirilmiş Distribütörlük bilgilerini Elite Bitkisel Limited Şirketine göndermek ve istendiği takdirde, Distribütörlük Başvurusunun değiştirilmiş halini Şirket Kuruluş Bildirim Formunun bir kopyası ile birlikte, Elite Bitkisel Limited Şirketine sunmak suretiyle ilgili kanunlara uygun olarak herhangi bir anda yapabilir.

3.14 Distribütör, Distribütörlük Başvurusunda, ölmesi halinde Distribütörlüğü miras bırakacağı mirasçılarını beyan etmekle yükümlüdür. Distribütörün mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak Distribütörün ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını Elite Bitkisel Limited Şirketine sunmak zorundadır. Bu kopyaların, Elite Bitkisel Limited Şirketine normal postayla orijinalleri ulaştırılmalıdır. Bağımsız Distribütör gerçek kişinin başvuru formunda Mirasçı göstermemesi ve mirasçı bırakmadan ölümü halinde Şirket kendisine sunulacak mahkeme kararlarına göre işlem yapacaktır. Bağımsız Distribütör şirketin tasfiyeye girmesi halinde o şirketin Distribütörlüğü şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.

3.15 Her distribütör kendi nam ve hesabına iş yapar. Hiçbir distribütör Elite Bitkisel Limited Şirketinin herhangi bir çalışanı, ortağı veya yasal temsilcisi değildir ve faaliyetlerinden doğan tüm vergi ve diğer yükümlülüklerinin karşılanmasından kendisi sorumludur.

3.16 Distribütörün, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi Distribütör olarak kaydetmesi yasaktır.

3.17 Şirketin kanunlar veya işbu Sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir Distribütör:

3.17.1 Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da

3.17.2 Şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da

3.17.3 İşbu Politika ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, Şirket bir Distribütörlük Başvurusunu reddedebilir, bir başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir distribütör dahi olsa Distribütörlük Feshini başlatabilir.

3.18 Bir Distribütör, işbu Sözleşmenin süresi boyunca ve bu sürenin bitimini izleyen 1 (bir) yıl boyunca, işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya Şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak:

3.18.1 Herhangi bir Distribütöre; başka bir Doğrudan Satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır;

3.18.2 Bir Şirket çalışanını ve Bağımsız Distribütörü Şirketteki işinden ayrılmaya veya Şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır;

3.18.3 Bir Şirket çalışanını veya Bağımsız Distribütörü diğer Doğrudan Satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketlerinde çalışmak üzere tutmayacak veya işe almayacaktır;

3.18.4 Şirketin Distribütörü olan ya da Şirketle başka bir sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi Şirketle yaptığı yazılı bir sözleşmeyi feshetmeye veya Şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da Şirketin bir Distribütörü olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır.

3.19 Distribütörlerin Elite Bitkisel Limited Şirketine herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. Distribütörler Elite bitkisel Limited Şirketine üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır Elite Bitkisel Limited Şirketi bir distribütörün yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu distribütörün üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar.

3.20 Uygunsuz distribütör kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin distribütörlüğü derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kayıt edilen distribütörler asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir.

3.21 Şirketin yapacağı her türlü organizasyonda anlaştığı kurumlar haricinde distiribütörlerin Elite Bitkisel ltd.şti adına kendi aralarında (distiribütör  olanlar) veya distiribütör olmayan dışardaki kişilerden para toplama yetkisi yoktur Aksi durumda Antalya mahkemelerinde hakkını arayacak ve şirket adını ZAN altında bırakan distiribütörlerden tazminat talep etme hakkı ve söz konusu distribütörün üyeliğini feshetme ve kazanılan haklarını iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 4 – SPONSORLUK

4.1 Distribütör, muhtemel adaylara Şirkette iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir. Distribütörün Şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve Distribütörlüğün Feshiyle sonuçlanabilir.

4.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir Distribütör kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve Distribütörün ilk gönderdiği Distribütörlük Başvurusunda veya sipariş formunda sponsor olduğu belirtilen ismi Sponsor olarak tanıyacaktır. Birbiriyle çelişen Sponsor bilgilerini içeren birden (1) çok Distribütörlük Başvurusunun veya sipariş formunun olması durumunda, Şirketin ilk aldığı form bağlayıcı kabul edilecek ve değişikliklere izin verilmeyecektir.

4.3 Teşkilata Yerleştirme: Bir Distribütör yeni distribütörlerin sponsorluğunu yapmak ve onları kendi teşkilatına yerleştirmek suretiyle bir satış teşkilatı kurar. Herhangi bir Distribütörün Sponsoru Distribütörü kendi teşkilatına yerleştirmekten sorumludur. Yeni Distribütör, sponsor Distribütör tarafından yerleştirilmesinden sonra, Şirketçe onaylanan durumlar haricinde, Teşkilat içindeki başka bir yere aktarılamaz.

4.4 Bir Distribütör Şirketin işbu politikaya uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, Distribütörün yalan beyanı nedeniyle Distribütörlük Feshini başlatabilir.

4.5 Distribütörün yerleştirmede bir hata yapması halinde (bu kural sadece çevrimiçi işlemler için geçerli olacaktır), sponsor Distribütör, yeni Distribütörün yerleştirilmesini takip eden 7 (yedi) gün içinde Elite Bitkisel Limited Şirketine durumu bildirmek ve gerekli istenen belgelerin asıllarını şirket merkezine ulaştırmakla sorumludur. Şirket talebi kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Şirket düzeltme ve hatayı düzeltmek için harcadığı süre nedeniyle bir Distribütörden herhangi bir Komisyonu veya primi geri isteme veya hak edişi yapılmış ancak henüz ödemesi yapılmamış primleri iptal etme hakkına da sahiptir.

4.6 Şirket Sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor Distribütör etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluğun devredilmesi veya birikimli olarak Üst Seviyedeki Sponsora aktarılması şirketin takdirine bağlıdır.

MADDE 5 – DİSTRİBÜTÖRLERE İLİŞKİN GİZLİ BİLGİLER

5.1 Distribütör Listeleri. Şirketin veri tabanında yer alan tüm Distribütör, Teşkilat listeleri, isimleri, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları (buradan itibaren “Listeler” olarak geçmektedir) gizlidir ve Şirketin özel malıdır. Distribütör, Şirketin Listeleri elde etmek, derlemek, yapılandırmak ve hâlihazırdaki şekliyle muhafaza etmek için hatırı sayılır ölçüde zaman, çaba ve parasal kaynak harcamış olduğunu ve Şirketin bu değerli varlığı korumak için kanuni hakka ve bu varlık üzerinde kanuni menfaate sahip olduğunu kabul etmektedir.

5.2 Listeler mevcut ve gelecekteki şekilleriyle, Şirketin ticari bakımdan yararlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını oluşturmaktadır.

5.3 Bu Listeler, sadece Şirketin faaliyetiyle ilgili olarak Distribütör Teşkilatının eğitilmesi, desteklenmesi ve bu Teşkilata hizmet verilmesini kolaylaştırmak amacıyla sınırlı olacak şekilde, Distribütörün münhasır kullanımına sunulmaktadır.

5.4 Distribütörler Listeleri gizli tutmayı ve Listeleri işbu Sözleşmede açıklanan münhasır amaçlarla kullanmayı kabul etmektedirler.

5.5 Bu Listelerin daima Şirketin münhasır malı olarak kalacağı Distribütörler tarafından kabul edilmiştir; ve Distribütörler:

5.5.1 Bir Listeyi veya onun herhangi bir bölümünü gizli tutmayı ve mevcut Distribütörler, rakipler ve halkın geneli dahil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere bir üçüncü şahsa veya kuruluşa açıklamamayı;

5.5.2 Listelerin işbu Sözleşmede izin verilen amaçlar dışında kullanılmasının veya açıklanmasının veya bir üçüncü şahsın veya kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanılmasının veya açıklanmasının suistimal, güveni kötüye kullanma teşkil edeceğini ve bunun Şirkete telafisi olanaksız zarar vereceğini;

5.5.3 İşbu Maddenin ihlal edildiği bir durumda Distribütörün ilgili ulusal veya yerel kanunlara göre bu kullanımı yasaklayan uygun hukuki çare olarak ihtiyati tedbire başvurulmasını kabul edeceğini ve önceden Distribütöre verilen bütün Listeleri Şirketin talebi üzerine derhal geri alıp Şirkete iade edeceğini ve

5.5.4 İşbu Maddede geçen yükümlülüklerin Distribütörlük Başvurusunun, işbu Sözleşmenin ve Şirket ve Distribütör arasındaki başka bir Sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacağını kabul etmektedirler. Şirket Listelerin içerdiği, yukarıda belirtilen özel ve ticari sır mahiyetindeki bilgiler üzerindeki haklarını korumak amacıyla ilgili ulusal ve veya yerel kanunlar çerçevesinde uygun tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Mevcut bir hukuki yola başvurulmaması söz konusu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.

 5.6 Listeleri haksız olarak açıklayan, Listeleri haksız yere ele geçirmelerinde başkalarına yardımcı olan veya işbu Maddeyi herhangi bir şekilde ihlal eden bir Distribütör, Şirketin işbu Madde hükümlerini uygulatmak amacıyla açması gereken bir davada harcayacağı mahkeme giderlerini ve avukat ücretlerini (temyiz masrafları dahil) ödemeyi kabul etmektedir.

5.7 Distribütör, bu Listelerin gizliliğini korumak bakımından, Listelerin Distribütöre sisteme erişim hakkı verilmesinden dolayı başka bir Ağ Üzerinden Pazarlama veya Doğrudan Satış şirketi tarafından kullanılması durumunda bunun işbu Maddenin ihlali olduğunu kabul etmektedir.

5.8 Şirket’in; üyelerin isimlerini, fotoğraflarını, kişisel öykülerini reklam yada promosyon materyallerinde kullanması karşılığında herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunulamaz.

MADDE 6 – SİPARİŞİN VERİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

6.1. İnternetten Sipariş Verme: Aksi belirtilmedikçe, Şirket, tüm Distribütörlük Başvurularının, Sipariş Formlarının ve diğer formların internet üzerinden gönderilmesini istemektedir. İnternet erişiminin kolaylıkla elde edilemediği durumlar ile karşılaşılabileceğinden, distribütör sipariş belgeleri, satın alma ve tüm formları doğrudan Şirketin genel merkezine fakslama izni verebilir.

6.2 Şirket herhangi bir Distribütörün yeniden satmak amacıyla veya kişisel kullanım için, gerçek ihtiyacından fazla “stok yığmasını” hoş görmemektedir.

6.3 Stok yığmanın engellenmesi bakımından Distribütör aşağıdaki stok kurallarını kabul etmektedir:

6.3.1 Bir Distribütör önceden sipariş verdiği bir ürün stokunun en az %70’İ(yüzde yetmiş) satılmadıkça veya tüketilmedikçe o ürünü stok olarak sipariş etmeyecektir.

6.3.2 Kanunlara göre gerekli olmadıkça, Şirket, %70 (yüzde yetmiş) kuralı çerçevesinde satıldığı önceden onaylanan herhangi bir ürünle ilgili bir geri ödeme yapmayacaktır.

6.3.3 Distribütör olmak için karşılanması gereken stok düzeyi gereklilikleri yoktur.

6.3.4 %70 (Yüzde Yetmiş) Kuralı Şirketin Ücret Planı yüksek düzeyde ürün stoku bulundurmaya dayalı değildir, kişisel ve grup halinde gerçekleştirilen satış hacmine dayalıdır. Her sipariş verilirken, Distribütör, yeniden sipariş vermeden önce, o ürünün önceki stokunun en az %70’ini(yüzde yetmiş) satmış veya tüketmiş olmalıdır ve Şirket veya herhangi bir düzenleyici kuruluş talep ettiği takdirde bunu belgelendirebilmelidir. Distribütör bu kurala uymak zorundadır ve bu kuralı dikkate almadığı takdirde tek başına sorumlu olacaktır.

6.4 Geçerli Ödeme Yöntemleri. Ödeme tüm online/offline siparişler için Şirketin onaylanmış ana kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya banka havalesiyle yapılabilir. Distribütör hiçbir şekilde kendi dışında bir üçüncü şahsın kredi kartını kullanarak alışveriş yapamaz. Bu tespit edildiği takdirde Şirket distribütörlük feshini başlatabilir.

6.5 Distribütör teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün, Distribütörün ürün teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da Distribütörün geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle Şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndertmek için Distribütörden geri gönderme ücreti alınacaktır.

6.6 Distribütör onaylanmamış bir piyasada iş yapmayacağını kabul etmektedir ve ürünleri Şirketin resmen faaliyete geçmediği bir ülkeye göndermeyeceğini veya ithal etmeyeceğini kabul etmektedir. Yukarıdaki cümle saklı kalmak üzere hiçbir Distribütör ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç etmeyecektir veya ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç eden başka kişilere ürün satmayacaktır. Şirket, kendisinin resmen faaliyete geçmediği herhangi bir ülkeye, yargı çevresine veya bölgeye ürün göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

6.7 Şirket, siparişin teslim alındığını teyit etmek üzere Distribütörden teslim emrini imzalamasını isteyebilir. Herhangi bir Distribütör bu prosedürün iptalini talep edebilir. Ancak Şirket, alıcının imza şartından feragat etmesi durumunda, eksik bir siparişten ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. Distribütör kolinin içeriğini kontrol etmek ve Teslimat Emrini imzalamadan önce, bu içeriğin verdiği siparişe göre doğru olduğunu onaylamak zorundadır. Teslimat Emrinin imzalanmış olması; teslimat emrinin içeriğinin kabul edildiği ve teslimat emrinde yer alan Ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir.

6.8 Eksik Siparişler:

Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak Distribütörün sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde düzenlenecek Distribütör kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması Ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir.

6.9 Hasar Görmüş Siparişler :

Distribütör tüm siparişlerin durumunu kontrol etmekten sorumludur. Bir sipariş teslim edildiği anda hasar görmüş ise Distribütör kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması Ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir

6.10 Gönderilen Siparişlerin Takibi :

Bir Distribütörün siparişi beklenen teslimat süresi içerisinde  almaması durumunda siparişin takibinin yapılması talebiyle Elite Bitkisel Limited Şirketine e-posta gönderilmeli ya da telefon açılmalıdır. Distribütör; ismini, Kimlik Numarasını, sipariş tarihini ve sipariş verdiği ürünleri belirtmelidir.

6.11. İnternet ten verilen siparişler ve yapılan kayıtlarda, kredi kartı ve bankamatik kartı kesintilerinin yanı sıra diğer yöntemlerle yapılan ödemeler ürünlerin sevki sırasında değil siparişler verildiği anda yapılır.

6.12 Distribütör Şirkete ürün siparişi verirken doğru posta adresini – doğru telefonunu ve doğru adresini vermekten sorumludur. Şirket ürünü verilen adrese gönderecektir. Şirket ürünü yanlışlıkla Distribütörün vermediği bir adrese gönderirse ürünün doğru adrese gönderilmesi için ödenen kargo ücreti tekrar Distribütörden alınmaz. Ancak Distribütör yanlış adres vermiş ise ve Şirket ürünü bu adrese göndermiş ise, Distribütör, siparişin doğru adrese gönderilmesi için gereken tüm taşıma masraflarını ve ücretlerini ödemeye mecburdur.

 MADDE 7 – ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI

7.1 Ürün İadesi :

 Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir Distribütör ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Distribütör, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; Distribütörün net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (primler, vergiler veya Distribütöre ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Söz konusu malların bedelleri 14 gün içerisinde ödeme yapılan banka hesabına aktarılır. Bir Distribütörün ilk siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin Distribütörlüğünü feshetme hakkına sahiptir.

7.2 Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce Distribütöre açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

7.3 Ürün iadeleri ve şartları, üyelik iptali, cayma hakkı ve şartları ve para iadeleri ile ilgili mevzuat satış sözleşmesi(ön bilgi formunda) açıkça belirtilmiş olup satış sözleşmesi (ön bilgi formu) bu sözleşmenin tamamlayıcı bir parçasıdır.

7.4 Yeni ürün ile değişim:

 Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm Distribütörler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:

7.4.1 Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen Distribütör’e para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.

7.4.2 Ürün değişimi yapmak isteyen Distribütör veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde Şirketin Müşteri Hizmetleri Departmanını arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde Distribütör ancak Teslimat Emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.

7.5 Şirket Distribütörün satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır, zira bu kalemler kişiye özel ve distribütörün isteği üzerine hazırlanacaktır.

7.6 Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.

7.7 Distribütörler kendi Teşkilatlarındaki Distribütörler tarafından iade edilen ürün için ödenen Komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.

7.8 Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri Şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da Şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.

7.9 Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir Distribütör hakkında Şirket tarafından derhal Distribütörlük Feshi başlatılacaktır.

7.10 Yukarıda açıklanan ürün değişim politikası sadece Şirketle ilgili ürünler için geçerlidir.

MADDE 8 – ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER

8.1 Şirket ürünlerin perakende ve distribütör fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde, üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce Distribütörlere duyuru yapacaktır. Bu duyuru www.elitebitkisel.com.tr  adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.

8.2 Distribütörler Şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.

 8.3 Distribütörler, söz konusu iddialar Şirket tarafından önceden onaylamadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, Şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, Elite Bitkisel Limited Şirketinin güncel pazarlama yayınlarında veya Elite Bitkisel Limited Şirketinin güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.

8.4 Şirket hiçbir zaman ürünlerin amacının herhangi bir hastalığı tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek olduğunu ima veya beyan etmemektedir. Distribütörler ilgili ürün konusunda sadece Elite Bitkisel Limited Şirketinin etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır.

8.5 Kullanıcı görüşleri dahil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”

8.6 Elite Bitkisel  Limited Şirketi koşulları yerine getirmek kaydı ile Distribütörlerin ve satış ekibinin yaptığı ürün satışları karşılığında ödeme yapar. Şirket hiçbir zaman ekibe yeni kişiler kazandırılması karşılığında ödeme yapmaz. Nihai tüketicilere ürün satışı yapılması, bütün sunumlarda vurgulanmak zorundadır.

8.7 Şirket hiçbir münhasır bölge tanımamaktadır. Distribütörler Şirketin “faaliyete açık” olarak ilan ettiği ve pazarlama planının aynı olduğu herhangi bir ülkede veya yargı çevresinde iş yapma konusunda sınırlandırılmayacaktır. Distribütörlerin, Şirketin faaliyete açmadığı bir ülkeye ürün göndermesi, o ülkede etkinlik organize etmesi ve gerçekleştirmesi veya ürünü piyasaya sürme öncesi faaliyetlerde bulunması yasaktır.

8.8 Her ülke faaliyetle ilgili kendi standart kural ve prosedürlerine sahiptir. Distribütörler bulundukları ve/veya iş yaptıkları ülkede yasal faaliyette bulunmak için saptanan kurallara riayet etmek zorundadır.

MADDE 9 – GELİR BEYANLARI VE BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖRLERİN KAZANÇLARI

9.1. Distribütörler Şirketin ücret planı ile ilgili olarak gerçek, zımni veya muhtemel gelirler hakkında yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. Distribütörler herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.

9.2 Bir Distribütörün herhangi bir miktarda para kazanacağının garantisi yoktur. Her kişinin başarısı onun özgeçmişine, bağlılığına, isteğine ve motivasyonuna bağlıdır. Her ticari girişimde olduğu üzere sermaye kaybına götürebilecek doğal bir risk mevcuttur ve bir Distribütörün herhangi bir miktarda para kazanacağının garantisi yoktur. Şirketin internet sitesinde yer alan ve herhangi bir toplantıda veya konferansta sunulan materyaller ileriye dönük beyanları kapsayan veya bu tür beyanlara dayanan bilgileri içerebilir. İleriye dönük beyanlar Şirketin gelecekteki olaylara dair beklentilerini veya tahminlerini yansıtmaktadır. Bu beyanlar, geçmiş veya bugünkü olaylarla kesinlikle ilgili olmamaları gerçeğine bakılarak tespit edilebilir. Bu beyanlarda muhtemel kazançların veya mali performansın tarifiyle bağlantılı olarak “öngörmek”; “tahmin etmek”, ”beklemek”, “tasarlamak”, “amaçlamak; “planlamak“, “varsaymak” gibi sözcükler ve benzeri anlamdaki diğer sözcükler ve terimler kullanılmaktadır. Elde edilen kazanç konusunda Distribütörün geçmişteki başarılarının veya önceden elde ettiği sonuçların, gelecekteki başarısının veya sonuçlarının göstergesi olarak alınabileceğinin hiçbir garantisi olamaz. Bu nedenlerle Şirket hiçbir Bağımsız Distribütöre kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü vermediği gibi; hiçbir Bağımsız Distribütör de Sponsor olarak kendi hattına yeni distribütörler kaydedebilmek için 3.kişilere kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü veremeyeceği gibi bu konuda abartılı tanıtımlardan da kaçınacaktır. Şirket, ürünlerinin, Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planının, Politika ve Prosedürlerinin ve genel anlamda Elite Bitkisel Limited Şirketine işinin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla Sponsor ve Distribütörlerine yönelik belirli aralıklarla eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerin yer, tarih ve saatleri www.elitebitkisel.com.tr web sitesinden duyurulmaktadır. Bu eğitimler tüm Sponsor ve Bağımsız Distribütörlere açık olup; bu eğitim seminerlerinin yapılıyor olması Şirket’in Distribütörlerine yönelik açık ve şeffaf bir politika izlediğinin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir Distribütör, ürünlerin, Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planının, Politika ve Prosedürlerinin ve genel anlamda Elite Bitkisel Limited Şirketi işinin kendisine tanıtılması konusunda Şirket tarafından ketum davranıldığı, yeterince bilgilendirilmediği ve yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle Şirketi sorumlu tutamaz.

9.3 Elite Bitkisel  Limited Şirketi Türkiye prim hesaplamasını haftalık, aylık ve yıllık bazda yapacaktır ve Şirketin kontrolünün dışında kalan sebeplerden kaynaklanan istisnalar haricinde, haftalık komisyonları hafta kapanışından 14 gün sonra, aylık komisyonları izleyen ayın 20’sine kadar, yıllık komisyonları takip eden yeni yılın 2. Ayının 20’sine kadar banka havalesiyle Distribütörlere ödeyebilir.

9.4 Her Distribütör kendisinin en güncel iletişim bilgilerinin Elite Bitkisel Limited Şirketinde olmasını sağlamaktan sorumludur. Distribütör adresinde, telefon numarasında veya banka detaylarında ortaya çıkabilecek tüm değişiklikleri Elite Bitkisel  Limited Şirketine bildirmekten sorumludur.

MADDE 10 – AHLAK KURALLARI

10.1 Distribütörler, yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. Distribütör faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.

10.2 Distribütörün ahlaka aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi Şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu Sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Şirket, Distribütörün birtakım faaliyetlerinin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem Distribütörlüğü Askıya Almayı veya Distribütörlük Feshini kapsayabilir.

10.3 Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir, bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir:

10.3.1 Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması;

10.3.2 Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi;

10.3.3 Çapraz sponsorluk veya çapraz istihdam;

10.3.4 Başka bir kişinin kredi kartının izinsiz kullanılması,

10.3.5 Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması;

10.3.6 Abartılı, yanıltıcı veya asılsız gelir beyanlarında bulunulması veya Elite Bitkisel  Limited Şirketinin Ücret Planının kasıtlı olarak yanlış anlatılması;

10.3.7 Aldatıcı veya kanunsuz ticari uygulamalarda bulunulması veya diğer yasak veya kanunsuz faaliyetlerin yürütülmesi;

10.3.8 Şirketin ismini ve logosunu taşıyan ilanların veya özel satış materyallerinin, yayınlanmadan önce, onaya sunulmaması;

10.3.9 Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın Şirketin isminin, görüntüsünün veya logosunun veya diğer her türlü fikri mülkiyet hakkının tescili için resmi makamlara başvuru yapılması, basılı veya elektronik ortamda kullanılması veya yanlış (kötüye) kullanılması;

10.3.10 Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın Şirketin logosunun veya markasının herhangi bir sponsorluk veya istihdam ilanında veya finansman faaliyetinde kullanılması veya yanlış kullanılması;

10.3.11 Şirketin ticaret unvanının yanlış (kötüye) kullanılması;

10.3.12 Şirket literatürünün ve dökümanlarının izinsiz olarak çoğaltılması;

10.3.13 Şirket Politika ve Prosedürlerinin herhangi bir ihlali;

10.3.14 Açıkça yasaklanmış olan bir şeyi dolaylı olarak yapmak, gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla, kasten işbu Sözleşmenin boşluklarından yararlanılması;

10.3.15 Şirket, diğer Distribütörler, Şirketin ürünleri, Elite Bitkisel  Limited Şirketi Ücret Planı ya da Şirketin yöneticileri, uluslararası ortakları, Türkiye iş ortağı, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri veya çalışanları hakkında küçültücü sözler sarf edilmesi;

10.3.16 Şirketin ürünlerinin ve/veya Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planının herhangi bir düzenleyici merci tarafından gözden geçirilmiş, uygun bulunmuş veya onaylanmış olduğunun beyan veya ima edilmesi; ve

10.3.17 Elite Bitkisel  Limited Şirketi ismi hiçbir şekilde, Şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında görünmeyecektir.

10.4 Distribütörler satış/alım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde ürünleri veya Elite Bitkisel Limited Şirketi Distribütörlüklerini satamaz, satışa çıkaramaz veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir Distribütör bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.

10.5. Distribütörlerin diğer Distribütörlere ya da Distribütör adaylarına yönelik olarak Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planı kullanılarak belli hedeflerin tutturulması halinde Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planında ve şirketin taahhütleri içinde yer alan veya almayan yurtiçi - yurtdışı gezileri, eğitim programları ve kampları, nakit para, araba ve benzeri taşınır taşınmaz mallar gibi promosyonlar organize etmesi, bu gibi taahhütler vermesi her halükarda kesin olarak yasaklanmıştır. Şirketin böyle bir durumu tespit etmesi halinde bunu yapan Distribütörün sözleşmesini derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve/veya diğer uygun tedbirleri alma hakkı saklıdır.

MADDE 11 – FESİH

11.1 Bir Distribütörün işbu Sözleşme kapsamındaki hakları Distribütörün işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmesine bağlı ve tabidir. Distribütörün işbu Sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Şirketin Distribütörlük Feshini ve/veya Distribütörlüğü Askıya Alma başlatabileceği Distribütör tarafından kabul edilmektedir. Şirket buna ilaveten, ya da işbu Sözleşmeyi feshetmek yerine:

11.1.1 Distribütör yükümlülüğünü yerine getirmemeyi veya kusurlu icraatta bulunmayı sürdürüyorsa, Şirket, taşıdığı endişeleri ve Distribütörlük Feshini ve/veya Distribütörlüğü Askıya Almayı başlatma niyetinde olduğunu Distribütöre sözlü ve/veya yazılı olarak bildirebilir;

11.1.2 Distribütörün akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla belirli bir süre boyunca Distribütörün davranışını yakından izleyebilir;

11.1.3 Distribütörden gelecekteki icraatının işbu Sözleşmeye uygun olacağına dair ilave güvenceler vermesini isteyebilir. İlave güvenceler Distribütörün ademi ifasını veya kusurlu icraatını azaltmak veya düzeltmek amacıyla bazı önlemler almasını Distribütörden istemeyi kapsayabilir;

11.1.4 Şirketin muhtelif zamanlarda Distribütörlere tanıdığı bazı ayrıcalıkları tanımayı reddedebilir ya da Şirketin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurabilir, söz konusu imtiyazlar, ödüller, Distribütörün kurumsal etkinliklerde veya kurumsal literatürde tanınmasını, Şirketin sponsorluğunu yaptığı etkinliklere katılma hakkını veya ürün siparişi vermeyi kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir;

11.1.5 Distribütörün riayetsizliği veya kusurlu icraatı nedeniyle Primlere ve Komisyonlara hak kazanmadığı düşüncesinden hareketle, Distribütörün ve Teşkilatın yaptığı satışların tamamı veya herhangi bir bölümü için Komisyon ve Prim ödenmesini durdurabilir veya sınırlandırabilir;

11.1.6 Teşkilatı kısmen veya bütünüyle başka bir Sponsora devredebilir ve/veya

11.1.7 ilgili mahkemelerden veya diğer yasal mercilerden delili tespiti ve/veya ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir ya da işbu Sözleşmeye uygun olarak, kanun ve/veya hakkaniyet çerçevesinde kullanabileceği diğer hukuki çarelere başvurabilir.

11.2 Şirket işbu Sözleşme kapsamında işlendiği iddia edilen bir ihlali araştırırken aşağıdaki prosedür uygulanır:

11.2.1 Şirket işbu Sözleşmeyle ilgili ihlal iddiasını sözlü olarak Distribütöre bildirecek ya da bu konuda Distribütöre yazılı bildirim gönderecektir. Her Distribütör kendisi ve Şirket arasındaki ilişkinin tamamen sözleşmeden doğan bir ilişki olduğunu kabul etmektedir. Buna göre Şirket, Distribütörün, bu ilişkinin, şu anda veya başından itibaren akit benzeri bir ilişki olduğuna veya süregelen bir uygulamadan veya hareket tarzından dolaylı olarak doğmuş olduğuna, işbu Sözleşmenin şartlarına aykırı olarak Şirketin bir personeli tarafından şifahen onaylanmış olduğuna ya da bu ilişkinin fiilen, başka şekillerde zımnen doğmuş olduğuna dair bir iddiasını kabul etmeyecektir veya dikkate almayacaktır; ve

11.2.2 Yazılı bildirimin gönderildiği bir durumda, Şirket, Distribütörün olayla ilgili elinde bulunan tüm bilgileri Şirket tarafından gözden geçirilmek üzere sunma imkânını Distribütöre tanıyacaktır; Şirket, bu bildirimin Distribütöre gönderildiği andan başlayarak Şirketin kesin bir karar verdiği ana kadar ilgili Distribütörlüğe faaliyet (örneğin sipariş vermek, sponsorluk, Distribütör bilgilerini değiştirmek, Prim ve İkramiye almak gibi) yasağı getirme hakkını saklı tutar.

11.3 Şirket, yardımcı kaynaklardan alınan ve Şirketin beyanlar ve olaylar hakkında yaptığı incelemeden elde ettiği bilgilerle birlikte cevap süresi içinde Şirkete sunulan bilgilere dayanarak uygun çözüm yolu hakkında kesin bir karar alacaktır, bu çözüm yolu işbu Sözleşmenin feshedilmesi ve Distribütörlüğün Feshi ve/veya Distribütörlüğün Askıya Alınması şeklinde olabilir. Şirket benzeri ihlaller karşısında, durum bazında, bu yollara başvurma hakkını saklı tutar. Şirket kararını gecikmeksizin Distribütöre bildirecektir. Çözüm yolu, Şirketin kararını konu alan bildirimin gönderildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bilgi gizliliği ve Distribütör ağı konularındaki bazı yükümlülükler ve personel/müşteri ayartmama ve müdahale etmeme konularıyla ilgili koşullar işbu Sözleşmede açıklandığı üzere işbu Sözleşmenin feshinden sonra geçerliliği koruyacaktır.

11.4 Bir Distribütörün eşi veya ortağı dahil olmak fakat bu kişilerle sınırlı olmamak üzere bir Distribütörlüğe katılan herhangi bir kişinin fiilleri Distribütörlüğe atfedilebilir, ve işbu Sözleşmenin ve/veya Distribütörlüğün Feshi ve/veya Distribütörlüğün Askıya Alınması dahil olmak üzere, bu fiilin veya ihmalin gerektirdiği bütün çözüm yolları genel olarak Distribütörlüğe uygulanabilir.

11.5 Şirket, işbu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kapsayan ihlaller ile ilgili olarak, yalnızca, iddia edilen ihlalin başladığı tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde kendi bilgisine sunulan belgeli bir ihlali inceleyecektir, ancak iddia edilen ihlalin bu süre içinde açığa çıkmadığı durumlar veya konuyu raporlayan kişinin (kişilerin) iddia edilen ihlali bu süre içinde öğrenmiş olmalarının mantıken mümkün olmadığı durumlar istisnadır. Bir ihlalin 90 (doksan) gün içinde rapor edilmemesi, Distribütörlüğün devam eden ticari faaliyetlerinin zamanaşımına uğramış iddialardan ötürü kesintiye uğramaması bakımından, Şirketin iddiaları takip etmemesi sonucunu doğuracaktır. Tüm ihlal raporları yazılı olmalı ve posta, faks ile Elite Bitkisel  Limited Şirketine e-postayla gönderilmelidir.

MADDE 12 – DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜN FESHEDİLMESİ

12.1  14 Günlük Bekleme Süresi içerisinde bir Distribütör Sözleşmesini ve Distribütörlüğünü herhangi bir nedenden ötürü, kendi isteğiyle  feshetme hakkına sahiptir. İsteğe bağlı fesih bildirimi Şirketin ana sayfasında bulunan cayma formunu doldurmak suretiyle şirkete fax veya posta yoluyla gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Fesih, Distribütörün fesih bildirimini Şirkete gönderdiği tarihte yürürlüğe girer. 14 günlük süre dolduktan sonra hiçbir şekilde ürün iadesi kabul edilmez ve para iadesi yapılmaz.

12.1.1 Şirket, Distribütörün kayıt işlemini tamamlamak /ve/veya Distribütörlük Başvurusunu imzalamak üzere satın aldığı fatura asıllarıyla birlikte kendisine iade edilmiş bütün ürünleri ve satış teşvik malzemelerini, makul kargo ücretlerini ,açılmış ve kullanılmış, zarar görmüş, satışı tekrardan mümkün olmayan ürünleri bedelinden düştükten sonra, geri satın alacaktır; ve

12.1.2 Bir Distribütör fesih bildiriminin Şirkete gönderildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçtikten sonra Distribütörlük almak için tekrar başvurabilir. Fakat altı ay sonra yeniden distribütörlük işlemi yapılırken sponsor seçme hakkı yoktur. İlk distribütörlük anlaşmasında yer alan üst bağlı olduğu kişi kim ise yine o kişiye bağlı bir başlangıç yapmak zorundadır. İstisnai hallerde makul ve tatmin edici kanıtların sunulması halinde Şirketin kendi takdir hakkına bağlı olarak Distribütör’ü başka bir sponsorun altına yerleştirme hakkı saklıdır.

MADDE 13 – KOMİSYON ÖDEME SÜRESİ

13.1 Distribütörün tüm hak edişleri sahip olduğu kıdeme göre ve  www.elitebitkisel.com.tr  web sitesinde güncel hali anlık olarak takip edilebilen Elite Bitkisel  Limited ŞirketiÜcret Planı’na göre hesaplanır ve  Haftalık Distribütörlük Komisyonu / Primler hafta kapanışından 14 gün sonra, Aylık Distribütörlük Komisyonu / Primler  takip eden ayın 20’sine kadar, Yıllık Distribütörlük Komisyonu / Primler  takip eden yeni yılın 2. Ayının 20’sine kadar doğrudan Distribütörün banka hesabına yatırılır. Şirketten yalnızca gerekli koşulları sağlayan Distribütörler komisyon/prim alacaklardır.  Primler, Şirketin gerekli kesintiyi yapabilmesi ve kalan miktarı yatırabilmesi için en az 50 TL (elli Türk Lirası) ve daha yüksek miktarda olmak zorundadır ve prim 50 TL’nin (elli Türk Lirası) altında ise sonraki ayın primiyle birleştirilecek ve vergiler düşüldükten sonra ödenecektir.

13.2 Bir Distribütör Komisyon, primler, iş raporları veya masraflar ile ilgili herhangi bir hata yapıldığını düşünüyorsa bunu, iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak Şirkete bildirmek zorundadır. Şirket iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde bildirilmeyen bir hatadan, eksiklikten veya sorundan sorumlu olmayacaktır.

13.3 Şirket hiçbir durumda Distribütörlük Komisyonunu/Primleri boşanan eşler arasında veya kapatılan şirketlerin ortakları arasında paylaştırmayacaktır. Distribütörlüğün bir tarafa veya diğerine verilmesine taraflar veya mahkeme karar verebilecektir. Distribütörlük kesinlikle bölünemez.

13.4 Sürmekte olan bir boşanma davası veya malların paylaşılması görüşmeleri sırasında, şirket ,bu işlemden önce olduğu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak) kayıt edilmiş bulunan distribütöre yapmaya devam edecektir.

MADDE 14: REKLAM VE TANITIM, TİCARET FUARLARI, İNTERNETTEKİ AÇIK ARTTIRMALAR

14.1 Şirket Distribütörlerin işlerini genişletmek üzere kullanabilecekleri uygun bir yöntem olarak reklam ve tanıtımı teşvik etmektedir. Ancak, ahlaka uygun bir pazarlama çalışması yürütmek için kesin kurallar gereklidir. Bu bakımdan söz konusu kurallar Şirket ve Distribütörleri arasındaki işbu Sözleşmenin parçasıdır. Distribütörler bağımsız yüklenicilerdir ve Şirketin, onun iştiraklerinin veya bağlı ortaklıklarının personeli değillerdir ve kendilerini bu şekilde tanıtamazlar. Ayrıca bir Distribütör, kendisinin veya yeni bir Distribütörün Şirket tarafından işe alınacağını hiçbir surette beyan edemez veya başka türlü ima edemez.

14.2 Şirketçe onaylanmış sesli kayıtlarda ve telefon mesajı kayıtlarında, Distribütör, mesajın BAŞINDA, Bağımsız Distribütör olarak tanıtılmak zorundadır.

14.3 Şirket Ünvanları, Ticari Markalar ve Logolar, Elite Bitkisel , şirket ünvanları veya bu ünvanlara benzeyen isimler, ticari markalar ve/veya logolar Şirketin özel malıdır ve Şirketin yazılı onayı önceden alınmaksızın literatürün çoğaltılması dâhil olmak üzere hiçbir şekilde veya hiçbir ilanda kullanılamaz. Onaylanmış bir ilanda Distribütörün Elite Bitkisel  Limited Şirketinin “Bağımsız Distribütörü” olduğunun belirtilmesi zorunludur. Şirketin ünvanının veya logosunun Distribütörün Bağımsız Distribütör olduğuna atıfta bulunulmaksızın tek başına kullanılması kesinlikle yasaktır. Şirketin ünvanı ve Bağımsız Distribütörün logosu ve ürünlerin isimleri ve/veya logoları yalnızca Şirketin önceden onayladığı perakende bir ürün reklamında kullanılabilir. Yeni Distribütörleri çekmeye yönelik reklamlar ve iş fırsatı reklamları önceden Şirketçe yazılı olarak onaylanmalı ve/veya “açıklamasız” olarak yani Şirketten veya ürünlerinden bahsedilmeksizin verilmelidir. Elite Bitkisel  ismi hiçbir şekilde, Şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında, facebook, twitter ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinde görünmeyecektir. Distribütörler, tanıtım ve pazarlama amaçlı toplantılar ve eğitim seminerleri organize edebilirler. Ancak bu toplantıların Distribütör tarafından organize edildiği; Şirketin sorumluluğu altında olmadığı katılımcılara açıkça duyurulmalıdır ve bu toplantılarda Şirket’e ait logo, isim ve benzeri fikri mülkiyet hakları toplantıyı Şirket organize ediyormuş izlenimi verecek şekilde ve Şirket’ten izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu tür durumlarda etkinliğin isimlendirilmesinde ve ana başlıklarında Şirket’e ait logo ve benzeri fikri mülkiyet hakları kullanılamaz; diğer yerlerdeki kullanımlarda ise Bağımsız Distribütör ibaresi logo benzeri işaretlerle yan yana ve aynı büyüklükte kullanılacaktır.

14.4 Şirket, şirket ünvanının, logosunun veya markasının veya Şirket, onun faaliyeti, ürünleri veya işlemleri ile ilgili herhangi bir beyanın Distribütör tarafından bir finansman faaliyetinde kullanılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Şirket bu tür bir finansman faaliyetini onaylamamakta veya uygun görmemektedir ve bu politikanın ihlali Şirketin Distribütörlük Feshini başlatmasına sebep olabilir.

14.5 İnternet Siteleri:

 Distribütörler, “Elite Bitkisel ” ismini, Elite Bitkisel  markalarını, Elite Bitkisel Limited Şirketi ürünlerini veya Elite Bitkisel  Limited Şirketinin diğer fikri mülkiyetini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL) ya da internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında Şirketin yazılı iznini önceden almaksızın kullanamaz. Bu kuralı ihlal eden bir alan adının olması durumunda Şirket bu alan adının sahibinden bu alan adını derhal ve Elite Bitkisel  Limited Şirketinden ücret almaksızın Elite Bitkisel  Limited Şirketine devretmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Devretmeyen distribütörün tüm distribütörlük hakları fesih edilecektir. Bu Elite Bitkisel  Limited Şirketinin kullanabileceği diğer haklara ve yasal çözüm yollarına ilave olacaktır.

14.5.1 Distribütörler, sahibinden önceden yazılı izin istemiş ve bu izni almış olmadıkça, üçüncü şahısların ticari markalarını, ticaret unvanlarını veya ürün isimlerini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL), internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında, e-posta adreslerinde kullanamazlar.

14.5.2 Yürüttükleri Elite Bitkisel  Limited Şirketi faaliyetiyle ilgili olarak internet siteleri işleten Distribütörler bu internet sitelerinde yalnızca Elite Bitkisel Limited Şirketinin Bağımsız Distribütörü logosunu ve ürün resimlerini yayınlayabilirler. Söz konusu internet sitesi Bağımsız Distribütörün şahsi sitesi değil de Elite Bitkisel Limited Şirketinin resmi kurumsal internet sitesiymiş izlenimi verecek şekilde sunulamaz. Bu yayını da şirketten onay alındıktan sonra başlatabilecektir.

14.5.3 Distribütörler arama motorlarında endeksinde yer aldıkları sırayı yükseltmek için herhangi bir yanıltıcı veya aldatıcı taktik (tamamen Elite Bitkisel  Limited Şirketinin mutlak kanaatine göre belirlenir) kullanamazlar.

14.5.4 Distribütörler internet sitelerine; Elite Bitkisel  Limited Şirketinin resmi ana sayfasına veya Elite Bitkisel  Limited Şirketinin hazırladığı veya işlettiği başka bir internet sitesine ve aynı Distribütörün Elite Bitkisel Limited Şirketinin ürün grubunu ve Elite Bitkisel Limited Şirketi gelir imkânlarını tanıtmak amacıyla işlettiği diğer internet sitelerine giden bir bağlantı (link) koymakla yükümlüdür.

14.5.5 Kendilerine ait veya diğer internet siteleri aracılığıyla uluslararası piyasalarda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen Distribütörler Elite Bitkisel  Limited Şirketinin Politika ve Prosedürlerine, diğer Elite Bitkisel Limited Şirketi kurallarına ve ayrıca ticari ve internet faaliyetleri üzerinde yargı yetkisine sahip her ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadırlar.  bu kanun ve yönetmelikler, tüketicilere ait bilgilerin gizliliği, mahremiyet hakları, tele-pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ve internetten pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ile ilgili kuralları, kanunları ve yönetmelikleri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Tanıtılan ürünler yalnızca bu mesajların gönderildiği belirli bir ülkede satışa çıkarılan ürünleri kapsayabilir. Distribütörler Şirketten önceden onay almaksızın aksi yönde davranamazlar.

14.5.6 Distribütörlerin, Elite Bitkisel  Limited Şirketinin ürünlerinin veya Elite Bitkisel  Limited Şirketinin gelir imkanlarının veya Elite Bitkisel Limited Şirketi ile kurulan başka bir ilişkinin tanıtıldığı internet sitelerinde, bu sitelere tüketiciler hakkındaki bilgilerin geldiği her ülkenin mahremiyet kanunlarına riayet edilmek suretiyle, tüketicilerin ve site kullanıcılarının gizliliği korunmak zorundadır. Distribütörler tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, tüketiciler hakkındaki kişisel bilgilerin toplanıp toplanmadığını ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir “Mahremiyet Beyanını” internet sitesinin göze çarpan bir yerine koymak zorundadır.

14.5.7 Distribütörler, tüketici veya site kullanıcısı kendisine açık yazılı izin vermedikçe tüketici veya site kullanıcısı hakkındaki bilgileri satamaz, takas edemez veya kullanamaz. Distribütör tüketiciden veya site kullanıcısından bu yazılı izni almış ise bilgileri yalnızca Elite Bitkisel  Limited Şirketinin ürünleriyle veya Elite Bitkisel Limited Şirketinin gelir imkânlarıyla bağlantılı olarak kullanabilir.

14.5.8 Elite Bitkisel  Distribütörleri Elite Bitkisel  Limited Şirketi ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın Elite Bitkisel  Limited Şirketinin mutlak kanaatine göre iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, kötüleyici, tehditkâr, saldırganca, taciz edici, küfürlü, müstehcen veya pornografik herhangi bir materyali internette, internete veya internet aracılığıyla (sosyal ağ) yayınlayamaz, koyamaz veya yayamaz.

14.5.9 Distribütörler, www.elitebitkisel.com.tr web adresindeki ve ileride duyurulacak diğer sitelere veya Elite Bitkisel  Limited Şirketinin veya onun Distribütörlerinin işlettiği diğer internet sitelerine,  müdahale edemez veya bu sitelere müdahale edilmesi veya bu sitelerin işleyişinin aksatılması sonucunu doğuran herhangi bir harekette bulunamaz ya da Elite Bitkisel  Limited Şirketinden,  önceden yazılı izin veya onay almaksızın bu sitelere veya başka bir siteye bağlı olan bilgisayar sistemlerine veya ağlara giremez veya girme girişiminde bulunamaz.

14.6 Reklam Onayı:

 Distribütörler Şirketin adlarını, markalarını veya ürün logolarını gazeteler, dergiler, el ilanları veya diğer türden basılı yayın araçları, para toplama kuruluşları adına veya onlar tarafından hazırlanmış olanları da kapsayan mektuplar ve teklifler, interneti, ses bantlarını veya video kasetlerini de kapsayan elektronik yayın araçları ve promosyon materyalleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir biçimde ve ortamda kullanmadan önce Şirketten onay almak zorundadır. Ekip Üyesi reklam materyalini Şirketin onayına sunmak üzere Elite Bitkisel Limited Şirketine e-posta ile gönderebilir.

14.7 Kaydedilmiş Mesajlar:

 Her biçimdeki reklamda kullanılan ve Şirketin ürünlerini, isimlerini, markalarını veya logolarını içeren tüm kaydedilmiş mesajların onaylanmak üzere yazılı metin şeklinde Şirkete sunulması ZORUNLUDUR ve bu mesajlar kullanılmadan önce onaylanmak zorundadır.

14.8 Genel Tanıtımlar:

Distribütörler Şirketin isimlerinden veya logolarından herhangi birini kullanmıyorlarsa, kendi işlerini, arzu ettikleri, yasal ve ahlaka uygun herhangi bir şekilde tanıtabilirler. Şirket literatürünün veya markalarının çoğaltılmasına izin verilmez. Yalnızca Şirketin temin ettiği orijinal malzemeler kullanılabilir. Tüm Şirket literatürü telif hakkına tabidir ve Şirketten açık yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Bu yasak fotokopileri, çizelgelerin çoğaltılmasını, çevrilmiş ifadeleri, şirket fotoğraflarını/ürün resimlerini ve kısmi kopyaları ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyaları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Distribütörler, kendi Teşkilatları dahilinde kullanılan özel olarak üretilmiş herhangi bir motivasyon literatürünün veya eğitim materyalinin Şirket tarafından onaylandığını veya uygun bulunduğunu beyan veya ima edemezler. Şirket pazarlama materyallerini ve diğer materyalleri www.elitebitkisel.com.tr adresindeki siteye koyacaktır. Distribütörler bu materyalleri herhangi bir anda kullanabilir.

14.9 Kamuya Yönelik Reklam Araçları:

 Kamuya yönelik reklam araçlarının kullanılması yasaktır. Herhangi bir radyo veya televizyon (şebeke veya kablolu) yayınının veya internet dahil diğer elektronik iletişim araçlarının, reklam panolarının, otobüs duraklarının ve/veya parklardaki bankların Şirketten açık yazılı izin alınmadan reklam amacıyla kullanılması yasaktır. İnternetten reklam veya satış yapılmasına izin verilmektedir, ancak Distribütörün işbu Maddede tarif edilen gereklilik ve yasaklara uyması ve/veya Şirketin sponsor olduğu kopyalanmış internet sitesini kullanması şarttır. Distribütör, Şirketin kopyaladığı internet sitesinin içeriğini değiştirme veya düzeltme girişiminde bulunmayacak ve söz konusu sitede, Şirketin Politika ve Prosedürlerinin yanı sıra Elite Bitkisel  Limited Şirketinin faaliyetiyle bağlantılı bütün diğer Sözleşmeleri ihlal eden mahiyette literatür, resim, fotokopi, çizgisel çoğaltma, çevrilmiş ifade, şirket fotoğrafı/ürün resmi ve kısmi kopyalar ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyalar yayınlamayacaktır.

14.10 Basın ve Yayın Organlarıyla Röportajlar:

Distribütörlerin, televizyon, radyo, gazete, dergi, ticaret gazetesi veya internet dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yayın organıyla Şirket hakkında röportaj yapması yasaktır. Bu röportajlar sadece Şirketin yetkili personeli tarafından verilecektir.

14.11 Distribütörlerin Ses ve Video Kayıtları veya CDleri:

Sadece Şirketten önceden yazılı izin almış olan Distribütörler, dağıtım amacıyla, kendi hazırladıkları ses ve video kayıtlarını, CDleri veya diğer kayıtları takdim edebilirler. Kayıtlar aşağıdaki kriterlere uygun olmak zorundadır:

14.11.1 Bu kayıtlar çoğaltılmadan önce Şirketçe yazılı olarak onaylanmalıdır. Kaydın kağıt üzerine yazılmış metni onaya sunulmalıdır.

14.11.2 Kaydın kapağında ve/veya etiketinde, kaydı yapan Distribütörün kim olduğu yazılmalı ve kendisinin Bağımsız bir Distribütör olduğu açıkça belirtilmelidir. Benzer bir açıklamanın kaydın başlangıcında bir önsöz olarak yer alması da gereklidir

14.12 Perakende Mağazalar:

Şirket ürünlerinin birçok perakende mağazada satılmasına veya sergilenmesine izin vermemektedir. Fakat, bu politikanın istisnaları vardır. Bu perakende istisnaları “randevuyla” çalışan işletmelerdir.

14.12.1 Aşağıdaki perakende mağazaları Şirketin ürünlerinin kesinlikle SATILAMAYACAĞI olan ya da Şirket literatürünün kesinlikle SERGİLENEMEYECEĞİ işletmelere örnektir: doğal besin dükkanları, alışveriş merkezlerindeki mağazalar, büyük veya küçük ölçekli marketler, eczaneler vb. perakende satış noktaları. Bu, mal sahibi/yönetici bir gerçek Elite Bitkisel  distribütörü olsun veya olmasın, kesindir. Bu tür yerlerdeki uygulamalar ile ilgili şirketten açıklayıcı bilgi istenilmelidir.

14.12.2 Bu politika bir perakende mağazası sahibinin Şirketin bir Distribütörü olmasını engellemez. Bu tür bir kuruluşun sahibi- işletmecisi veya yöneticisi distribütör olması halinde bunlar Elite Bitkisel  Limited Şirketi ürünlerinin perakende satışını yapmaya kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve şirket ilkelerine uygun olarak devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir distribütörün sponsoru, şirket ilkelerinin o noktaya kadar uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi takdirde şirket ilkelerinden sorumlu sponsor olacaktır.

14.12.3 Bu politikanın amacı hem Distribütörü hem de müşterileri korumaktır. Ayrıca şirket ürünleri üçüncü kişiler tarafından (Elite Bitkisel  Türkiye distribütörü olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar. Ürünler Elite Bitkisel  distribütörleri ve üçüncü kişilerin veya başka kuruluşların oluşturduğu web sitelerinde veya diğer kataloglarda tanıtıma ve satışa arz edilemez. Aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurarak ürünler toplatılacaktır. Şirketimizin tüm logoları, marka ve amblemleri Türk Ticaret Kanunu ve 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. web sitemizde (www.elitebitkisel.com.tr, ve daha sonradan ilan edilecek web sitelerinde) yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları tasarımları, kopyalanamaz, kullanılmaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

14.12.4 Eczaneler, kuaförler, berberler, güzellik salonları, masaj salonları, sağlık kulüpleri vb. gibi hizmet amaçlı kuruluşlar perakende satış merkezleri konusundaki kuralın istisnası olabilir. Bununla birlikte, satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve konuda Elite Bitkisel  Limited Şirketi şirket merkezinden yazılı onayın alınması gerekmektedir. Onayın alınmasına takiben bu tür işletmelerde, tesislerin sadece hizmet verdikleri bölümlerinde ürünleri teşhir etmelerine izin verilecektir. Ancak şirket ürünlerinin ofisin dış kısmında veya pencere/vitrin camlarında teşhirine veya tabela asılmasına izin verilmez Distribütörler, distribütörlük faaliyetlerinin, kendi düzenleyecekleri eğitim ve seminerlerin organizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla kendi sorumlulukları altında idari ofisler, bürolar açarken dış tabelalarında Şirket’e ait logo ve benzeri fikri mülkiyet haklarının kullanamazlar.

14.12.5 Elite Bitkisel  Limited Şirketi sıcak içecek gurubu olan kahve ve çayları bardak ile veya porsiyon olarak tanıtılabilecek veya satılabilecektir. Yine bu konuda da şirketten yazılı onay alınması zorunludur. Şirketin onayı alınmadan şirket ürünlerinin satılması amacıyla cafe, restaurant ve benzeri yiyecek içecek tüketimi yapılan işyerleri açılması kesinlikle yasaktır.

14.13 Fuar ve Ticaret Sergileri:

 Distribütörler Şirketin ürünlerini fuarlarda ve ticaret sergilerinde, bu ürünlerin ağ üzerinden pazarlama yöntemiyle satılan diğer bir ürünün yanında gösterilmemesi veya sergilenmemesi kaydıyla tanıtabilirler. Bitpazarları ve takas mağazaları; Şirketin ürünlerinin, isimlerinin, markalarının, fırsatlarının, literatürünün veya hizmetlerinin satılması ve/veya sergilenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade edilen mekânlar değildir.

14.14 Distribütörler ürünleri ve veya Elite Bitkisel  Limited Şirketi Üyeliklerini alım/satım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde satamaz, satışa çıkaramaz, takas edemez veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir Distribütör bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.

14.15 Tele-Pazarlama :

Distribütörler tele-pazarlama uygulamalarını düzenleyen ulusal kanunları ve yönetmelikleri ve ayrıca iş yapma niyeti taşıdıkları her devletin veya yargı çevresinin kanunlarını ve yönetmeliklerini anlamaktan ve bunlara uymaktan şahsen sorumludur.

14.16 Distribütörler şirket ürünlerini ülke yasalarının belirttiği şekilde tanıtmak ile yükümlülerdir. Sözlü, yazılı doküman veya internet üzerinden herhangi bir mecrada ürünler hakkında kesin fonksiyon belirtemezler. Başka bir ifade ile ürünler hakkında yanıltıcı veya abartı ifadeler kullanamazlar. Bir distribütör, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiyede bulunmamak konusunda özen göstermek görevi olacaktır. Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan müşteri literatüründe belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında distribütör tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm hukuki sorumluluk beyan sahibine ait olacaktır.

 14.17 Şirket tarafından yazılı onaylanmamış bulunan reklamları veya basılı dökümanları kullanan distribütörler, bu faaliyetlerinden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaklardır. Eğer bir distribütör, distribütör veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin kesinlikle hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara anlatması gerekir.

14.18 Şirket onayı olmak kaydı ile araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, herhangi bir yerde, şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler veya vitrin tanıtımlarına izin verilmemektedir.

MADDE 15 – ŞİRKET VE BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

15.1 İşbu belgede yer alan Politikalar ve Prosedürler başka bir Distribütörün hareketlerine istinaden, herhangi bir Distribütörlükte veya Teşkilatta üçüncü şahıslara ait haklar tesis etmek amacını taşımamaktadır.

15.2 Bağımsız Distribütörlük Statüsü : Şirket ile Bağımsız Distribütör arasındaki hukuki ilişki iki bağımsız tacir arasındaki sözleşmeye dayalı ticari bir ilişki olup. Bir Distribütör “bağımsız distribütör” olup öyle kalacaktır ve Şirketle bu sıfatla ilişki kuracaktır. Hiçbir Distribütör, üçüncü şahıslar karşısında, kendisinin Şirketin bir personeli olduğu veya Şirket adına hareket ettiği izlenimi uyandıran bir beyanda bulunmayacaktır. Bağımsız Distribütör’ün işbu Sözleşmeye girmekteki nihai amacı kendi bağımsız işini kurmak ve bu işten ticari gelir elde etmek olduğu için, Bağımsız Distribütör, Şirketten sipariş etmiş oluğu ürünleri kendisi tüketmiş olsa bile Tüketici mevzuatı çerçevesinde “Tüketici” olarak nitelendirilemez. Bu nedenle işbu sözleşme Tüketici mevzuatına değil Türk Ticaret Kanunu’na tabi olup; Bağımsız Distribütör, işbu Sözleşme çerçevesinde yürüteceği her türlü faaliyette “Basiretli Bir Tacirin Göstermesi Gereken Özeni Gösterme Yükümlülüğü” altındadır. Bu özenin gösterilmemiş olmasından doğabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluk tamamen Bağımsız Distribütör’e ait olacaktır ve Şirket böyle bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Şirket Distribütörün bağımsız distribütörlük statüsünü etkilemeksizin ilgili kanunlara göre kaynakta vergi kesebilir. Distribütör “bağımsız distribütör” olarak taşıdığı statü ışığında, ilgili kanunların “bağımsız distribütörler” ile ilgili olarak işbu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm ekonomik kazançlar üzerinden ödenmesini gerektirdiği tüm serbest meslek vergilerini veya benzeri veya ilgili vergileri veya harçları zamanında ödemeyi kabul etmektedir.

15.3 Distribütör Şirketi herhangi bir yükümlülükle bağlama yetkisine sahip değildir.

15.4 Distribütör Şirketin faaliyetini tanıtmak veya geliştirmek amacıyla herhangi bir ülkede veya diğer siyasi yönetim biriminde girişimde bulunma yetkisine sahip değildir.

15.5 Distribütör Şirketin isimlerini, markalarını veya ticaret ünvanlarını tescil veya tahsis ettirmek; ürünler veya iş uygulamaları için onay almak veya Şirket adına herhangi bir ticari veya resmi temas kurmak amacıyla herhangi bir ülkede girişimde bulunma yetkisine sahip değildir. Distribütör Şirketin isimleri, markaları, hizmet markaları, ticaret ünvanları veya ürünleri içinden işbu Maddeyi ihlal edecek şekilde tescil veya tahsis ettirilen herhangi birinin tescilini derhal Şirkete devredeceğini kabul etmektedir.

15.6 Her Distribütör vergilerle ilgili olarak kesilen cezalar ve yapılan masraflar karşısında Şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektedir.

15.7 İşbu Maddedeki hükümler işbu Sözleşmenin feshinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 16 – GENEL HÜKÜMLER

16.1 Tazmin Etme:

Kanunların müsaade ettiği ölçüde, Şirket, onun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, hissedarları, personeli ve devralanları (topluca “iştirakler” olarak anılmışlardır) Distribütörün aşağıdakilerin sonucunda uğradığı veya maruz kaldığı kar mahrumiyetinden, doğrudan, dolaylı ve maddi zararlardan veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaklardır ve Distribütör söz konusu zararlar karşısında yöneltebileceği tüm taleplerle ilgili olarak Şirketi ve iştiraklerini açıkça ibra etmekte ve bu taleplerden feragat etmektedir:

16.1.1 Şirketin Politika ve Prosedürleri, Distribütörlük Başvurusu ve Şartlar ve Esaslar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmenin Distribütör tarafından ihlal edilmesi;

16.1.2 Aşağıdaki örnekler dahil fakat onlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Distribütörün faaliyetinin ve bununla bağlantılı bir etkinliğin tanıtılması veya gerçekleştirilmesi: Şirketin ürünlerinin ve Elite Bitkisel Limited Şirketi Ücret Planının tanıtılması, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vb. ;

16.1.3 Distribütörün Şirkete verdiği herhangi bir asılsız veya yanlış veri veya bilgi; ya da

16.1.4 Şirketin faaliyetini yürütmesi için gereken herhangi bir bilgiyi veya verinin sağlanmaması. Şirketin dava sebebi, akitten kaynaklanan dava, haksız fiil veya hakkaniyet çerçevesinde doğabilecek sorumluluk dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere Distribütör karşısındaki bütün sorumluluğunun, Distribütörün işbu Sözleşme kapsamında veya başka bir sözleşme kapsamında Şirketten satın aldığı, ve açılmamış, hasar görmemiş ve son kullanma tarihleri geçmemiş ürünlerin bedelini aşmayacağı ve bu bedelle sınırlı olacağı Distribütör tarafından kabul edilmektedir.

16.2 Her Distribütör kendisinin yürüttüğü faaliyetten veya verdiği reklamlardan veya yasa dışı olabilecek beyanlardan doğan ve/veya Şirketin onaylamadığı iddialardan kaynaklanan herhangi bir dava, zarar ziyan veya sorumluluk karşısında Şirketi koruyacak ve beri kılacaktır.

16.3 İşbu Sözleşmenin hükümlerinin birbirlerinden ayrılabilir olduğu kabul edilecektir. Bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

16.4 Mahremiyet Politikası :

Bir Distribütörün verdiği bilgiler işbu Sözleşmede açıklanan amaçlarla kullanılacaktır. Bilgiler başka bir şekilde kullanılmayacaktır.

16.5 Feragat:

 Şirketin işbu Sözleşmenin bir ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi için bu feragatin yazılı olarak verilmesi ve Şirketin bir yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Şirketin işbu Sözleşmenin ihlal edildiği bir durumda Distribütöre açabileceği davayı erteleme veya bu davayı açmama yönünde aldığı bir karar sonradan işlenen bir ihlalden doğan haklardan feragat edilmesi sonucunu doğurmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

16.6 Mücbir Sebep :

Şirket, savaş, grev, ayaklanma, yangın, deprem,salgın hastalık  veya diğer doğal afetler, bir tarafın tedarik kaynağının yaptığı kısıtlamalar veya hükümetin kararları veya emirleri gibi mantıken kendi kontrolünün dışında kalan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmenin imkansızlaştığı durumlarda ifada gecikir veya ademi ifa durumuna düşerse bundan sorumlu olmayacaktır.

16.7 İşbu Sözleşme ve onun sonucunda yapılan sözleşmeler T.C. kanunlarına tabi olup bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Şirketle ilgili tüm ihtilaflar ve talepler ve işbu Sözleşmenin ve onun sonucunda yapılan bir sözleşmenin taraflarının edimleriyle ilgili diğer talepler veya dava hakları sadece Antalya Mahkeme ve İcra müdürlüklerinin yetkisini kabul edilmiş sayılacaktır.

16.8 Parasal Olmayan veya İhtiyati Tedbir, Avukat Ücretleri, ve Feragat: Taraflar işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali sonucunda Şirketin telafisi olanaksız zarara uğrayabileceğini ve tek başına parasal tazminatın yeterli bir çare olmayacağını kabul etmektedirler. Dolayısıyla, Distribütör işbu Sözleşmenin bir ihlali veya muhtemel ihlali karşısında Şirket lehine parasal olmayan veya ihtiyati tedbir uygulanmasına itiraz etme hakkından feragat etmektedir. Distribütör, ihtiyati tedbirin uygulanması amacıyla, gerçek zararlara ilave olarak, telafisi olanaksız zararın ispatının gerekli olmadığını ve Şirketin bir teminat veya güvence yatırması gerekli olmaksızın geçici bir yasaklama emri veya ihtiyati tedbir veya nihai mahkeme emri çıkartma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir. İhlal meydana gelirse, ihlalde bulunmayan Taraf avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını almaya hak kazanacaktır.

16.9 Distribütör, Elite Bitkisel Limited Şirketinin prim ve komisyonlarını almaya hak kazanabilmek için sözleşme hükümlerine aykırı davranılmayacağını, bu hükümlerin, Elite Bitkisel  Limited Şirketi Kurallar ve Prosedürlerinin veya Elite Bitkisel Limited Şirketi Pazarlama ve Kazanç Planı’nın, Elite Bitkisel Limited Şirketinin kendi takdiriyle değiştirilebileceğini ve bu başvuruyu yapmakla, tüm değişikliklere de uyacağını kabul eder.

16.10 Distribütörlüğün feshedilmesi durumunda kişi kendi ve alt ekibinin kazanmış olduğu tüm primleri ve komisyonları alma hakkını kaybetmiş sayılır.

16.11 Distribütör basiretli bir tacir olarak işbu Sözleşmeyi bütünüyle okumuştur ve işbu Sözleşmenin tüm hükümlerini anlamaktadır ve tüm hükümlerine özenle uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bir Distribütörün Şirkete dava veya karşı dava açacağı durumlarda, Distribütör bu davayı başka bir Distribütörle birlikte veya bir toplu dava kapsamında değil, bireysel olarak açacaktır.

16.12 İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hüküm Distribütörün bulunduğu ülkenin Politika ve Prosedürleriyle veya kanunlarıyla çeliştiği takdirde yerel Politika ve Prosedürler uygulanacak ve işbu Politika ve Prosedürlerde yer alan geri kalan hükümlerin geçerliliği veya uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hükmün çok geniş kapsamlı olması nedeniyle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda o hüküm geçersizleşmeyecektir, bunun yerine sadece ilgili kanunların gerektirdiği ölçüde sınırlandırılacak ve sınırlandırılmış bu şekliyle uygulanacaktır. İşbu Maddenin Tarafların bireysel menfaatleri göz önüne alındığında adil, hakkaniyetli ve makul olduğu açıkça kabul ve tasdik edilmiştir

16.13 KVKK gereğince,  internet sitemiz (“www.elitebitkisel.com.tr”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenebilecektir.

16.14 www.elitebitkisel.com.tr üyelerinin nihai müşterilerine yapmış olduğu satışlarda üyelik sayfalarında bulunan nihai müşterilere satış yapıldığına ilişkin formu doldurmaları ve bu formu firmaya bildirmeleri zorunludur. Üyelerinin kullanıcı sözleşmesini onaylamak ile yukarıda bahsedilen formu doldurmayı kabul etmişlerdir. Formun doldurmaması konusunda oluşacak zararlardan şirket meshul değildir.
Üyelerin, nihai müşterilerine yapmış olduğu satışlar sonucunda doldurmuş oldukları formlardaki bilgiler doğru kabul edilecektir. Üyeler bilgilerde yapılan değişikliği ELİTE BİTKİSEL ÜRÜN.MED.LTD.ŞTİ bildirmek zorundadırlar.

16.15 Kullanıcılar,ELİTE BİTKİSEL ÜRÜN.MED.LTD.ŞTİ tarafından   ürünler ve nihai müşteri satış hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını taahüt eder  16.maddede belirtilen bilgilerin eksik veya yannış olmasından dolayı sorumlu olduklarını kabul ederler.

16.16 Distiribütörlere ürünlerin içeriği  ve kullanım şekilleri hakkında gerekli eğitimler verilmiş olup verilen bilgilerin dışında yapılan satış öneri bilgilendirme ELİTE BİTKİSEL ÜRÜN.MED.LTD.ŞTİ meshul değildir  tespit edildiği taktirde şirketi maddi manevi zarara uğratan distiribütör hakkında gerekli yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

Bir tarafta  Etiler Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı İbrahim Yörük Apartmanı 67/6 Muratpaşa / Antalya adresinde faaliyet gösteren -Elite Bitkisel Ürünler Medikal Kozmetik Gıda Tur. San. Ltd. Şti (bu sözleşmede kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta sisteme kayıtlı adresinde mukim yaşayan (bu sözleşmede kısaca “DİSTİRİBÜTÖR” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen sisteme kayıt olduğu tarih hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında lider tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak lidere işveren tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

  1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından              lidere açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

  1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında lidere işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi lidere vermeyi taahhüt eder.

4.2. İşveren lidere açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı liderin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3 Distiribütör,  işveren tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Distiribütör, işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Gizli bilgilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması halinde işveren, masrafları lidere ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini liderden talep etme hakkına sahiptir.

4,6 Sözleşmeden kaynaklı uyuşmanlıklarda Antalya İli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. SÜRE

5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 1yıl boyunca bağımsız sözleşme olarak geçerliliğini koruyacaktır.

6-   SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

  1. TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

İŞVEREN                                                         DİSTİRİBÜTÖR