Menu

ÜYE AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ELİTE BİTKİSEL ÜRÜNLER MEDİKAL KOZMETİK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Elite Bitkisel Ürünler Medikal Kozmetik Gıda İnşaat Turizm SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Elite Bitkisel Ürünler Medikal Kozmetik Gıda İnşaat Turizm SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Şirket”)   tarafından hazırlanmıştır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Medeni hali

İletişim Verisi

Bulunduğu ülke, il ve ilçe, Telefon numarası, GSM numarası ve E-posta adresi

Mesleki Deneyim

Kariyeri, işi, Kariyer yüzdesi

Finans Verisi

Banka hesap bilgileri, Iban no, Ödeme miktarı, Ödeme şekli

İşlem Güvenliği

Üye numarası, Sipariş numarası, Sponsor numarası, Şifre, IP adresi, Web Sitesi giriş-çıkış bilgileri,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğrafınız, Video Görüntü ve Ses Kaydınız

Diğer

Mesajınız (Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın konusu ve içeriğinde yer alabilecek bilgiler)

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Üye bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanması, Üye hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Tahsilat takibinin yapılması, Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikâyetlerin takibi, İade ve değişim taleplerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, İş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sınırlı olarak işlenmektedir. (Video görüntü ve ses kaydınız sadece Şirket hizmetleri kapsamında düzenlenen eğitim, organizasyon ve etkinliklerin, şirket web sitesi ve sosyal medya platformları aracılığıyla, kamuoyu ile paylaşım ve tanıtım amaçlarıyla işlenmektedir.)

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz;

Yukarıda belirtilen İşleme faaliyetleri sebebiyle, Şirkete ait web sitesine ve sosyal medya platformlarına, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

www.elitebitkisel.com.tr Web Uygulamasının, web/mobil ara yüzü aracılığı ile toplanmakta olan ve bürodan yapılan işlemlerin takibi açısından tarafımızca işlenmekte olan, Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve yurtdışı servis sağlayıcılarına aktarım dolayısıyla açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.