Menu

ŞİRKET TELEFONU ARACILIĞIYLA YAPILAN GÖRÜŞME KAYDI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ŞİRKET TELEFONU ARACILIĞIYLA YAPILAN GÖRÜŞME KAYDI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Elite Bitkisel Ürünler Medikal Kozmetik Gıda İnşaat Turizm SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından hazırlanmıştır.

 

Elite Bitkisel Ürünler Medikal Kozmetik Gıda İnşaat Turizm SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket telefonu aracılığıyla yapılan telefon görüşmelerinin;

- Şeffaflığını sağlamak,

- Talep ve şikâyetlerin takibini yapmak,

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek

 

Amacıyla ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Teknoloji Geliştirme birimi tarafından denetlenmektedir ve kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin Etiler mh Adnan menderes Bulvarı İbrahim yörük apt n:67/8 Muratpaşa / ANTALYA  adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.